036.561.9929

Thiết bị rửa sàn, 8 béc phun FT10100

Thiết bị rửa sàn, 8 béc phun FT10100

  • Model: FT10100
  • Thương hiệu: DANAU
  • Xuất xứ: CHINA
  • Áp lưc chà: 275 bar