036.561.9929

Thiết bị rửa gầm ô tô FT10180

Thiết bị rửa gầm ô tô

  • Model: FT10180
  • Thương hiệu: DANAU
  • Xuất xứ: CHINA
  • Áp xuất nước: 275 bar