036.561.9929

Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel Stenhoj

  • Thiết bị phân tích khí xả động cơ Diesel
  • Thương hiệu: Stenhoj- Thụy điển
  • Model : SSA 50 PORTABLE