036.561.9929

Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe CCD CORGHI cho xe tải và xe Buýt , màu đỏ EXACT-7000PLUS II

  • Xuất xứ : CORGHI – ITALY
  • Model : EXACT 7000 PLUS II