036.561.9929

miếng vá lốp mành thẳng tiêu chuẩn Châu Âu

miếng vá lốp mành thẳng

Thương hiệu: TAITEC

Xuất xứ: CHINA

Vật liệu: miếng vá cao su