036.561.9929

Miếng vá đa năng tiêu chuẩn Mỹ, 45mm

Miếng vá đa năng tiêu chuẩn Mỹ, 45mm 

Model: UVR-45
Thương hiệu: TAITEC