036.561.9929

Miếng vá đa năng tiêu chuẩn Mỹ, 45mm

Miếng vá đa năng tiêu chuẩn Mỹ, 45mm (vá săm, lốp)

Model: UVR-45T
Thương hiệu: TAITEC
Xuất xứ: China