036.561.9929

Miếng vá đa năng tiêu chuẩn Mỹ, 35mm

Miếng vá đa năng tiêu chuẩn Mỹ, 35mm (vá săm, lốp)

Model: UVR-35
Thương hiệu: TAITEC
Xuất xứ: China