036.561.9929

Bộ kiểm tra phanh và cân trọng lượng xe tải 4 tấn/trục 43300

  • Bệ kiểm tra phanh & Cân trọng lượng xe tải đến 4 tấn/trục
  • Thương hiệu: MULLER – France
  • Model : 43300