036.561.9929

Bộ kiểm tra phanh và cân trọng lượng xe tải 13 tấn/trục 56400

  • Bệ kiểm tra phanh & Cân trọng lượng xe tải đến 13 tấn/trục
  • Thương hiệu: MULLER – France
  • Model : 56400