036.561.9929

khẩu tuýp đầu 1″ Kích cỡ: 22mm K.GT-5050577-22MM