036.561.9929

Khẩu tuýp dài đầu 1″ Kích cỡ: 30mm K.GT-5050585-30MM