036.561.9929

Khẩu loại dài H15 dùng cho súng 1/2″ K.GT-462115D