036.561.9929

Khẩu dài đầu 1/2″ dùng cho súng – H21 K.GT-462121D