036.561.9929

Khẩu 1/2 inch đầu lục giác Koisu

  • Kích cỡ đầu khẩu: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
  • Kích cỡ đầu nối: 1/2 inch
  • Khẩu 1/2 inch đầu lục giác; vật liệu bằng thép CRV
  • Mẫu mã sản phẩm bắt mắt,gây thiện cảm tốt cho người dùng,chất lượng tốt và đặc biệt là giá cả sản phẩm phải chăng.