036.561.9929

Đầu đực kiểu thắt nút SIPA-30PM

Đầu đực kiểu thắt nút

  • Model: SIPA-30PM
  • Thương hiệu:

    KOURITSU – Việt Nam

  • Xuất xứ:

    Trung Quốc