036.561.9929

Cột chống lật xe trên cầu nâng TRF40753

Cột chống lật xe trên cầu nâng

  • Model: TRF40753
  • Thương hiệu: TORIN
  • Khối lượng: 14.3kg
  • chiều cao nâng: 1360 – 2030mm