036.561.9929

Cầu nâng Nussbaum 2 trụ có cổng thủy lực có cổng 4 tấn HF-4000

  • Cầu nâng Nussbaum 2 trụ thủy lực có cổng 4 tấn
  • Thương hiệu : Nussbaum – Đức
  • Model : HF 4000