036.561.9929

Cầu nâng Nussbaum 2 trụ có cổng kiểu vít me 3,5 tấn 2.35SL

  • Cầu nâng Nussbaum 2 trụ kiểu vít me 3,5 tấn
  • Thương hiệu : Nussbaum – Đức
  • Model : 2.35 SL