036.561.9929

Bệ kiểm tra trượt ngang xe con xe tải nhẹ 3 tấn Carleo SL-300

  • Bệ kiểm tra trượt ngang xe con xe tải nhẹ 3 tấn Carleo
  • Thương hiệu: CARLEO – Đài Loan
  • Model : SL-300
  • Kích thước: 2620 x 590 x 115 mm