036.561.9929

Bệ kiểm tra trượt ngang của bánh xe cho xe tải ( tải trọng 20 tấn/trục) 44101-L

  • Bệ kiểm tra trượt ngang của bánh xe cho xe tải 20 tấn/trục
  • Mô hình: 44101-L
  • Hãng sản xuất:Actia Muller
  • Xuất xứ:Pháp