036.561.9929

Bệ kiểm tra phanh xe con xe tải nhẹ 3 tấn Carleo SL-380

  • Bệ kiểm tra phanh xe con xe tải nhẹ 3 tấn
  • Thương hiệu: CARLEO – Taiwan
  • Mô hình: SL-380