036.561.9929

Bệ kiểm tra phanh ô tô tải xe bus 10 tấn Carleo SL-580

  • Bệ kiểm tra phanh ô tô tải xe bus
  • Thương hiệu: CARLEO – Taiwan
  • Mô hình: SL-580