036.561.9929

Bệ kiểm tra phanh ô tô tải và xe bus 15 tấn Carleo SL-580-15

  • Bệ kiểm tra phanh ô tô tải và xe bus
  • Thương hiệu: CARLEO – Taiwan
  • Mô hình: SL-580-15